Oslovení

8.8.2011 - Dovolte nám představit občanské sdružení Jihočeský patriot, které od roku 2009 posiluje image sponzorských subjektů prostřednictvím realizace projektů.

Dobrý den,

dovolte nám představit občanské sdružení Jihočeský patriot, které od roku 2009 posiluje image sponzorských subjektů, a to prostřednictvím realizace projektů na podporu rozvoje konkrétních oblastí života. Občanské sdružení Jihočeský patriot má v současné době ve své databáci zhruba 10 projektů, které přinesou pozitivní renomé sponzorským subjektům. Tyto projekty vhodně a citlivě doplňují hlavní činnost firem a institucí a podporují šíření jejich dobrého jména.

Cílem občanského sdružení Jihočeský patriot je koncepční posílení image a medializace regionů, podpora a propagace místních produktů a služeb pro udržení specifické pozice konkrétní oblasti Česka i významu v ekonomice regionu a vyšší zvýraznění obrazu daných regionů jako přitažlivých, bezpečných, zdravých a čistých regionů pro občany a domácí i zahraniční návštěvníky. Stejně tak tyto efekti přináší sponzorským subjektům.

Velmi konkrétně probíhá už tři roky např. v rámci podpory ze strany skupiny ČEZ spolupráce se sportovními kluby, podpora sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež, zejména, cykloturistika, lyžování v lokalitách, které k tomu skýtají podmínky, atd., podpora vybavení sportovních klubů, akcí a závodů. To je příklad i velmi zdařilého  a mediálně uznávaného projektu Jižní Čechy bezpečné a dále Jižní Čechy sportovní, jehož hlavním obsahem byla distribuce cyklistických a lyžařských helem dětem v rámci sportovních akcí po celých jižních Čechách s důrazem na osvětu a zvyšování bezpečnosti při masových sportovních aktivitách.

Občanské sdružení Jihočeský patriot za dobu své existence realizovalo dále několik velmi úspěšných projektů, jako jsou např. kulturní akce  Multimediální show Revoluce, projekt Jižní čechy krásnější, nebo projekt jižní Čechy bezpečné. Všechny projekty jsou spojeny s kvalitní PR propagací a byly řádně administrovány i vyúčtovány.

 

Občanské sdružení Jihočeský patriot si vás proto dovoluje oslovit s nabídkou spolupráce, respektive účasti na realizaci projektu Baby friendly region a jeho dílčích projektů.

Projekt „Baby friendly region“ si klade za cíl podporovat cestovní ruch pro udržení jeho pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako přitažlivého turistického regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky. Realizací projektu „Baby friendly region“ je formou webového portálu, mediální kampaně a motivačního zapojení subjektů vytvořena ucelená a přehledná nabídka aktivit, služeb a produktů cestovního ruchu vhodných pro děti a rodiny s dětmi. Relizace zahrnuje nabídku produktů cestovního ruchu pro návštěvníky regionu přijíždějících na dovolenou, na víkendové pobyty nebo na jednodenní výlety.

 

 

Účast na projektu Baby friendly region je spojena s nabídkou tří typů sponzorských balíčků.

 

Sponzorský balíček pro partnera projektu - hodnota 100 000 Kč:

-       Prezentace objednatele jako partnera projektu Baby friendly region

-       Umístění logotypu objednatele s uvedením  faktu partnerství na stránkách www.jiznicechy.cz a www.babyfriendlyregion.cz s aktivním prolinkem na webové stránky objednatale

-       V rámci projektu propagace aktivit sponzorského subjektu

-       Umístění logotypu objednatele s uvedením faktu partnerství na tiskovinách k projektu Baby friendly region (dále jen „projekt“) v počtu 2.000 ks letáků a 500 kusů smolepek

-       Pro rozšíření nabídky dětských koutků v ubytovacích a stravovacích zařízeních, nákup drobných výtvarných potřeb a didaktických pomůcek s logem partnera

-       Umístění inzerce objednatele v bulletinu Jihočeské centrály cestovního ruchu (která je jedním z partnerů projektu) - v každém vydaném čísle tohoto občasníku, nejméně však 1x v roce 2012

-       Umístění logotypu objednatele s uvedením faktu partnerství ve 2 tiskových zprávách o projektu Baby friendly region

Sponzorský balíček pro hlavního partnera projektu – hodnota 500 000 Kč:

-       Prezentace objednatele jako hlavního partnera projektu Baby friendly region

-       Umístění logotypu objednatele s uvedením  faktu hlavního partnerství na stránkách www.jiznicechy.cz a www.babyfriendlyregion.cz s aktivním prolinkem na webové stránky objednatale

-       V rámci projektu propagace aktivit sponzorského subjektu

-       Umístění logotypu objednatele s uvedením faktu hlavního partnerství na tiskovinách k projektu Baby friendly region (dále jen „projekt“) v počtu 2.000 ks letáků a 500 kusů smolepek

-       Pro rozšíření nabídky dětských koutků v ubytovacích a stravovacích zařízeních, nákup drobných výtvarných potřeb a didaktických pomůcek s logem hlavního partnera

-       Umístění inzerce objednatele v bulletinu Jihočeské centrály cestovního ruchu (která je jedním z partnerů projektu) - v každém vydaném čísle tohoto občasníku, nejméně však 1x v roce 2012

-       Umístění logotypu objednatele s uvedením faktu hlavního partnerství ve 4 tiskových zprávách o projektu Baby friendly region

-       Pro zajištění zkvalitnění nabídky poskytovatelů stravovacích a ubytovacích služeb nákup 50 kusů jídelních židliček pro děti ve věku 8-36 měsíců s logem hlavního partnera

-       V rámci představení projektu, organizace dětského dne pro děti a rodiče s dětmi, včetně zajištění zábavného programu – uvedení logotypu objednatele jako hlavního partnera na propagačních materiálech a na akci samotné

-       Zmínka objednatele jako hlavního partnera projektu v minimálně 10 partnerských vzkazech k projektu na Českém rozhlasu

Sponzorský balíček pro generálního partnera projektu – hodnota 1 000 000 Kč:

-       Prezentace objednatele jako generálního partnera projektu Baby friendly region

-       Umístění logotypu objednatele s uvedením  faktu generálního partnerství na stránkách www.jiznicechy.cz a www.babyfriendlyregion.cz s aktivním prolinkem na webové stránky objednatale

-       V rámci projektu propagace aktivit sponzorského subjektu

-       Umístění logotypu objednatele s uvedením faktu generálního partnerství na tiskovinách k projektu Baby friendly region (dále jen „projekt“) v počtu 2.000 ks letáků a 500 kusů smolepek

-       Pro rozšíření nabídky dětských koutků v ubytovacích a stravovacích zařízeních, nákup drobných výtvarných potřeb a didaktických pomůcek s logem generálního partnera

-       Umístění inzerce objednatele v bulletinu Jihočeské centrály cestovního ruchu (která je jedním z partnerů projektu) - v každém vydaném čísle tohoto občasníku, nejméně však 1x v roce 2012

-       Umístění logotypu objednatele s uvedením faktu generálního partnerství v 6 tiskových zprávách o projektu Baby friendly region

-       Pro zajištění zkvalitnění nabídky poskytovatelů stravovacích a ubytovacích služeb nákup 50 kusů jídelních židliček pro děti ve věku 8-36 měsíců a nákup 50 kusů cestovních postýlek pro děti ve věku 8-36 měsíců - vše s logem generálního partnera

-       V rámci představení projektu, organizace dětského dne pro děti a rodiče s dětmi, včetně zajištění zábavného programu – uvedení logotypu objednatele jako generálního partnera na propagačních materiálech a na akci samotné

-       Zmínka objednatele jako generálního partnera projektu v minimálně 30 partnerských vzkazech k projektu na Českém rozhlasu

-       Umístění logotypu objednatele s uvedením faktu generálního partnerství ve 3 inzerátech Mladé fronty DNES k projektu (náklad cca 100.000 ks)

-       Umístění logotypu objednatele s uvedením faktu generálního partnerství v minimálně 15 spotech k projektu ve vysílání televize RTA

V databázi Jihočeského patriota jsou desítky dalších projektů, které lze ušít doslova „na míru“ konkrétním subjektům k jejich prezentaci.

Skinhome - samolepky na zeď Skinbook - samolepka na notebook Fabrix - pouzdra na notebooky, iPady, iPody, iPhony, mobilní telefony, hard disky, fotoaparáty