O nás

Jihočeský patriot – projekt na podporu našeho regionu

Žádný region v České republice v sobě neskrývá takovou sounáležitost a zdraví patriotismus, jaký se skrývá ve fenoménu jižních Čech. Jihočeský kraj disponuje navíc ohromným potenciálem (volnočasové vyžití, turistika, agroturistika, historie, kultura, ekonomický příhraniční potenciál apod.) a mnohými rozvojovými příležitostmi, v jejichž důsledku mají jižní Čechy z pohledu návštěvníka výrazný a čitelný profil a jsou oblíbeným turistickým regionem s vlastní svébytnou identitou. V kontextu celé České republiky pak patří oblast jižních Čech stále mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější regiony. Nicméně částečně i díky nedostatečnému a nejasně cílenému marketingu místních produktů, služeb a budování image jižních Čech, i zde došlo k výraznému poklesu návštěvnosti a poklesu ekonomiky regionu. Jižní Čechy se v nejvyšším propadu návštěvnosti turistů v roce 2008 zařadily na 3 místo a to hned za Pardubický a Zlínský kraj.

Projekt směřuje ke zprostředkování společného směrování a spolupráce občanů, podnikatelů, regionálních politiků a místních institucí a neziskových organizací s cílem zmírnit propad i dopady ekonomické krize a vytvořit jednotný monogram regionu jižních Čech posílením cílené propagace a image jižních Čech, včetně místních služeb a produktů.

Záštitu a spolupráci tak představuje také kancelář hejtmana Jihočeského kraje, nejvyšší samosprávné regionální instituce.

Zdůvodnění

V současné době existuje řada velmi zajímavých individuálních projektů a aktivit, které jsou zaměřené jihočesky a pro Jihočechy. Cílem projektu je, abychom nejkvalitnější z těchto aktivit zapojili pod hlavičku jednoho programu, podpořili, zpřehlednili a doplnili spolupráci a zároveň zjednodušili identifikaci místních obyvatel a regionálních subjektů s těmito myšlenkami.

Zároveň je nachystána celá řada rozvíjejících či zcela nových kroků a podprojektů, jako je již spuštěný nyní:

 • projekt nabízející práci nezaměstnaným občanům: Patriot práce
 • průběžně se rozvíjí projekt Jižní Čechy bezpečné, atd.

Vyčlenění kategorií, zastřešujících program

 • Patriot práce
 • Patriot zdraví
 • Patriot bezpečí
 • Patriot pomoci (dobrovolnické práce občanů, akce pro děti, dětské i seniorské domovy, atd..)

Potenciálně je v přípravě dále:

 • Patriot turistiky (podpora incomingu v JČ)
 • Patriot dopravy (spojení do regionu i v rámci něj, optimalizace obslužnosti, atd.)
 • Patriot kultury (s přispěním JČ umělců)

Projekt tak zastřešuje hlavní témata kvality života v regionu, na které je kladena největší pozornost: zdraví, práce, bezpečí, vzdělání, doprava, sport, solidarita komunity, kultura.

Jde tak o ještě vyšší zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako nejen přitažlivého, ale i bezpečného, zdravého a čistého regionu jak pro místní obyvatele, tak i jeho návštěvníky. A to např. formou vzájemně zvýhodněných recipročních vstupenek na kulturní a umělecké akce, atd.). V oblasti zdravého stylu života připravujeme zvýhodněné slevové kupóny do různých ubytovacích zařízení, ale i např. na nákup dalších služeb a potravin „made in“ v jižních Čechách, atd. V oblasti bezpečnosti se předpokládá úzká spolupráce a komunikace např. i s policií, hasiči a zdravotnickými službami. Jedná se tedy konkrétně o skutečné i faktické prohloubení pozitivního vnímání Jihočeského kraje jako bezpečného, klidného a čistého prostoru s atraktivní tradiční nabídkou jihočeských služeb a produktů doplněnou novými výraznými prvky a produkty.

Chybět samozřejmě nemůže ani účast a postupné zapojení důležitých místních komerčních i nekomerčních subjektů a institucí, z nichž některé již projevily zájem o další informace k možné spolupráci.

Popis aktivit:

 • vytvoření logotypu služeb a produktů jižních Čech
 • jednání a spolupráce s potenciálními partnery projektu
 • strategické workshopy (jednání s hlavními partnery projektu, nastavení systému spolupráce)
 • vytvoření sítě spolupracují spolupracující skupiny institucí a subjektů
 • vytvoření interaktivní webové stránky projektu
 • prezentace projektu, partnerů a jednotlivých podporojektů
 • PR projektu i jižních Čech, produktů a služeb jako takových

Připravenost

Projekt je ve své základní podobě již spuštěn. V této chvíli již intenzivně jednáme s potenciálními partnery projektu a osobnostmi, žijícími v jižních Čechách, kteří již v této přípravné fázi projevili zájem o participaci na projektu. Je připravena celá řada rozvojových či zcela nových inovativních kroků a podprojektů. Projekt zastřešuje hlavní témata, na které je kladena největší pozornost: zdraví, práce, bezpečí, vzdělání, doprava, sport, solidarita komunity, kultura. Chybět samozřejmě nemůže ani účast důležitých místních institucí a subjektů, z nichž některé již projevili zájem o další informace k možné spolupráci. Kromě základních informací bude webová stránka projektu pravidelně aktualizována, aby měl kdokoliv kdykoliv konkrétní a jasný přehled o již uskutečněných, organizovaných a připravovaných podprojektech.

Přidaná hodnota projektu

Projekt přináší díky svému marketingovému zaměření a provázání stávajících projektů, produktů a služeb velmi silný synergický efekt, který jistě napomůže nejen k posílení image regionu, ale vyvolává i větší poptávku po službách a produktech z jižních Čech. Svým důrazem na zdravý životní styl a bezpečnost regionu, dále i vyšší zájem o návštěvnost regionu, díky propojené nabídce služeb a produktů i v mimosezónním období. Občané jižních Čech a všechny další subjekty budou průběžně informováni díky interaktivní komunikaci i prezentaci celého projektu.

Skinhome - samolepky na zeď Skinbook - samolepka na notebook Fabrix - pouzdra na notebooky, iPady, iPody, iPhony, mobilní telefony, hard disky, fotoaparáty