Profily

Ing. PAVLA SKRBKOVÁ, PhD.

předseda


„Mám tvrdě namířeno na cíl, pomáhat tam, kde je to platné. Jdete se mnou do toho?!“


Ing. Pavla Skrbková, Ph.D.

Pavla Skrbková je jihočeskou rodačkou. Po letech studií v Praze na ČVUT fakultě stavební a praxi v agentuře CzechInvest (MPO) se vrátila zpět do jižních Čech. Už v té době se velmi intenzivně angažovala v oblasti rozvoje regionu, ve kterém žije. Během své dosavadní kariéry zodpovídala za stovky projektů se zaměřením na regionální rozvoj. Má rozsáhlou, více než 10ti letou praxi, v přípravě a realizaci projektů, nechybí jí zkušenosti s přípravou souvisejících strategických dokumentů a také zkušenost s následným zajištěním technické podpory, včetně zajištění potřebné PR podpory a komunikace vůči všem rozhodujícím stakeholderům. Pracovala na projektech, jakými byly či jsou Plán rozvoje Jihočeského kraje, Regionální operační program regionu NUTS II Jihozápad, Společný regionální operační program, Národní rozvojový plán pro nové plánovací období 2007–2013, Program Phare, vč. Phare CBC, ale i na programech typu Interreg A, B i C či grantových schématech pro podporu inovací aj. Tyto zkušenosti získala jako několikaletá úspěšná ředitelka jihočeské regionální rozvojové agentury RERA, a. s.

Po vstupu ČR do EU se stala prvním z expertů této nové členské země pracující pro EU Ani zde však nechtěla trávit čas v teoriích Osobně se podílela a řídila fond Decentralizace státní správy v Rumunsku, kde tak bylo realizováno téměř 400 projektů. V této době také spolupracovala s organizací Člověk v tísni, působila jako technická asistence EU při fondu financovaném Evropskou agenturou pro rekonstrukci v Srbsku a dalších zemích. Právě v těchto zemích se ještě více zúročily její znalosti v oblasti plánovaní a realizace akcí, konkrétní, ověřené a otevřené realizace a prezentace projektů a jejich výstupů. Po plánovaných třech letech této velmi profesionálně i lidsky náročné životní zkušenosti se opět vrátila pracovat zpět domů, do svých milovaných jižních Čech.

V současné době se podílí na mnoha regionálních projektech, s národní i mezinárodní dimenzí, včetně projektů investičních, jimž zajišťuje i potřebnou podporu na všech rozhodujících úrovních. Pravidelně jsou také uveřejňovány její články a názory v mnoha odborných médiích. Např. v Dotačním věstníku, následně Moderní obci, kde vede poradnu pro města a obce, ale i dalších periodikách, včetně zahraničních, určených relevantním cílovým skupinám.

Je absolventkou stavební fakulty ČVUT, obor pozemní stavby a dále ekonomie, kde obhájila i doktorát. Dále absolvovala speciální kurzy a školení a to jak za podpory ČR, EU, ale např. také i vlády Spojených států amerických či Japonska. Tento mix vzdělání, unikátní praxe a dosažených výsledků je nejen pro ženu naprosto výjimečný.

Pavla Skrbková se dlouhodobě a plánovaně rozhodla svoje znalosti a zkušenosti vrátit zpět do našeho regionu. Krom toho, že je tělem i duší sportovec, je pyšnou majitelkou úžasného kocourka a pejska. Oba dva jsou opět, a jak jinak, obyčejní jihočeští rodáci.

“Každý se může cítit v jižních Čechách jako doma, stačí tu jen chvilku být či žít nebo nás jen navštívit.“

Bc. IVANA KERLESOVÁ

místopředseda

E-mail: kerlesova@jihoceskypatriot.cz

Ivana Kerlesová

Ivana Kerlesová je jednou ze zakládajících členů sdružení Jihočeský patriot a působí na pozici místopředsedkyně sdružení. Tato expertka na marketing, Public Relations a reklamu se svému oboru věnuje už 13 let a své letité zkušenosti úspěšně vkládá do činnosti sdružení. Narodila se 30. 6. 1978 a od dětství žije v Českých Budějovicích. Vystudovala Česko-anglické gymnasium v Č. Budějovicích, a dále pokračovala oborem Žurnalistika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a programem MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Ústí nad Labem. Svou profesní praxi začala jako novinářka v Denících Bohemia a dále v inzertním časopise Elefant, pokračovala prací tiskové mluvčí ve strojírenské skupině MOTOR JIKOV a od roku 2004 se věnuje samostatné poradenské činnosti v oblasti Public Relations v rámci své agentury Komunik. Agentura Komunik vznikla k zajištění činností v oblasti mediální komunikace, a to zejména v Jihočeském kraji. Její činnost je založena na několikaletých zkušenostech jejích zástupců v oblasti žurnalistiky, Public Relations a komunikace s veřejností. Jejím posláním je umožnit podnikatelům, institucím, nejrůznějším subjektům, ale i fyzickým osobám efektivně komunikovat s širokou veřejností prostřednictvím médií. Agentura Komunik nabízí svým klientům poradenství v oblasti PR, hledání nejvhodnější cesty k oslovení veřejnosti i potenciálních zákazníků, redakční služby při přípravě podnikových časopisů nebo časopisů obcí a měst, zpracování ucelených komunikačních strategií, organizaci tiskových konferencí, ale i řadu dalších souvisejících činností. Komunik spolupracuje s tištěnými i elektronickými médii – v její databázi jsou desítky jihočeských, ale i celostátních a zahraničních novinářů.

Během období svého fungování si dokázala vybudovat svou významnou pozici na mediálním trhu. Mezi její klienty se zařadily takové společnosti jako například energetická firma E.ON, a. s., vodohospodářská společnost 1. JVS, a. s. (člen skupiny Veolia Water), provozovatel Skiareálu Lipno společnost Lipno Servis, s. r. o., strojírenská skupina MOTOR JIKOV Group, ale i různé instituce, kupříkladu Jihočeská hospodářská komora, Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA, a. s., dále Město Písek a subjekty z oblasti školství (soukromé Česko-anglické gymnázium nebo Vysoká škola technická a ekonomická). V roce 2008 byla agentura vybrána na základě výběrového řízení jako zpracovatel Operativního plánu Komunikační strategie Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a realizátor aktivit, v operativním plánu zanesených. Agentura Komunik je často vyhledávána politiky napříč politickým spektrem pro realizaci jejich osobních image.

Vedle agentury Komunik se Ivana Kerlesová věnuje lektorské činnosti na Jihočeské hospodářské komoře a u firmy Erudico, kde přednáší zejména začínajícím podnikatelům. Dále je činná ve společnosti Miss Rose, která je prodejcem značkové italské módy Denny Rose. Ivana Kerlesová je vdaná a má dvě děti: Žofii (*2005) a Kvida (*2007).

Skinhome - samolepky na zeď Skinbook - samolepka na notebook Fabrix - pouzdra na notebooky, iPady, iPody, iPhony, mobilní telefony, hard disky, fotoaparáty