Prosíme, věnujte pozornost oslovení sponzorů. Děkujeme!

Občanské sdružení Jihočeský patriot podstoupilo audit dle norem Komory auditorů České republiky. Dle zprávy nezávislé auditorky byla jeho činnost za rok 2009 schválena bez výhrad.

Činnost

Cílem Sdružení je koncepční posílení image a medializace regionu, podpora a propagace místních produktů a služeb pro udržení specifické pozice jižních Čech i významu v ekonomice regionu a vyšší zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako přitažlivého, bezpečného, zdravého a čistého regionu pro jihočeské občany a domácí i zahraniční návštěvníky.

Naše sdružení sleduje zvýšení zdravého patriotismu v Jihočeském kraji, důraz je kladen na zviditelnění a podporu nabídky místních služeb a firem ve vztahu k občanům a návštěvníkům regionu, vytvoření jednotné specifické, a jasně čitelné značky, tak jak je tomu např. tradičně již u našich sousedních zemí, Rakouska i Německa a jejich specifických regionech, stejně tak jako ještě čitelněji v mnoha regionech Itálie, Francie atd. Jedná se konkrétně o systémovou podporu, a to včetně PR podpory stávající programové nabídky Jihočeského regionu a doplnění a rozšíření o další charakteristické jihočeské produkty, včetně jejich jednotné propagace.

Činnost v bodech

  • sdružování a organizování setkávání fyzických a právnických osob, které se zabývají problematikou všeobecného rozvoje regionu
  • zajištění zpracování informačních materiálů pro fyzické a právnické osoby zabývající se problematikou rozvoje regionu
  • organizování a realizace projektů, akcí a seminářů spojených s problematikou rozvoje regionu a dále problematikou zabezpečování obecně prospěšné činnosti v oblasti kultury, školství, výchovy a ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu, vývoje, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, ochrany opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy, sportu, bezpečnosti a požární ochrany a to zejména na území regionu
  • podpora a organizace tvorby logotypů služeb a produktů jižních Čech a obecně prospěšné činnosti rozvoje regionu; podpora a organizace tvorby a provozu interaktivních webových stránek akcí realizovaných v rámci činnosti Sdružení
  • podpora PR jižních Čech, produktů, služeb a obecně prospěšné činnosti v oblasti rozvoje regionu
  • součinnost při realizaci humanitárních a charitativních akcí zejména na území regionu.

Partneři

  • Jihočeský kraj
  • Jaderná elektrárna TemelínFebio Fest 2014 České Budějovice
Skinhome - samolepky na zeď Skinbook - samolepka na notebook Fabrix - pouzdra na notebooky, iPady, iPody, iPhony, mobilní telefony, hard disky, fotoaparáty